Intrastat

  • Jedná se o systém sběru dat pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU. Zpracování a odeslání statistických údajů o pohybu zboží mezi členskými státy EU v rámci vnitrounijního obchodu. Tedy mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, přičemž zboží musí přestoupit státní hranici ČR. Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, ovšem není jednotný ve způsobu sběru prvotních údajů (např. ve formě výkazu, organizačním zabezpečení, v rozlišení typů obchodních transakcí, ve sběru některých údajů a způsobu jejich vykazování, ve výši prahů pro vykazování). I proto je lepší raději tuto činnost nechávat na specializovaných firmách, které celý proces papírování mají již zautomatizovaný, disponují speciálním softwarem na zpracování této administrativy. A zvládnou tak vše zpracovat několikanásobně rychleji.

    • zpracujeme vám souhrnná hlášení pro Intrastat
    • zboží zařadíme do příslušných kolonek, určíme jeho množství, cenu a vše řádně vykážeme
    • vyřešíme veškerou administrativu spojenou s vedením statistických dat při dovozu a vývozu zboží
    • zaručujeme naprostou bezchybnost všech výkazů

Máte zájem o kompletní ceník?

Jsme flexibilní – ozvěte se nám! Kontaktujte nás na našich telefonních číslech či emailu.

Máte dotaz?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Zavolejte nám anebo nám zanechte vzkaz.

+420 602 718 695